Hvordan bygger vi? 

Under har vi lagt ut et tverrsnitt som viser oppbygningen av tak, vegger og gulv.

Med stålrammer får vi en stødig konstruksjon som tåler både frakt og snølast. 

Standard tykkelse på isolasjon i vegger er 10cm og 15cm i gulv og tak. Du kan også velge å bestille din hytte ekstra isolert.

Tverrsnitt av hele vogn.png