Møbler

Alle premiummodeller blir levert med møbler. Antall møbler kan variere alt etter størrelse på modellen.